Certificering

Hout is een hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstof. Helaas is er door onverantwoord bosbeheer een steeds grotere druk komen te staan op de internationale bossen. Als groothandel in het natuurproduct hout is Noordman Hout zich bewust van haar verantwoordelijkheid op het gebied van verantwoord bosbeheer.


Gedragscode VVNH

De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 270 groothandelsbedrijven in hout. De VVNH stimuleert de handel in hout dat aantoonbaar afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en zorgt ervoor dat de leden rekening houden met de belangen van de medewerkers en het milieu, in Nederland en in de productielanden. Hiertoe hanteert de VVNH een bindende gedragscode voor alle leden. Van de zeven gedragsregels luidt de belangrijkste: De leden van de VVNH brengen uitsluitend hout op de Nederlandse markt dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal overeengekomen. Noordman Hout heeft als lid van de VVNH deze gedragscode ondertekend. Graag verwijzen wij u naar de website van de VVNH voor de volledige gedragscode en nadere informatie.

 

  
PEFC

PEFC staat voor: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, het internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Zowel boseigenaren als bedrijven in de handelsketen met een PEFC certificaat worden gecontroleerd door geaccrediteerde certificeerders. Noordman Hout is gecertificeerd volgens de normen en principes van het PEFC (NC-PEFC/COC-031398).

Klik hier voor ons PEFC certificaat.FSC (©1996 Forest Stewardship Council)

Het FSC verleent haar keurmerk aan hout afkomstig uit goed beheerde bossen waar alleen selectief gekapt wordt. Voor verantwoord bosbeheer gelden strenge richtlijnen over de ecologische functies van het bos, het sociaal en economisch welzijn van de bosarbeiders en de lokale gemeenschap en de eigendoms- en gebruiksrechten van het bos. Naast het bosbeheer wordt ook het transport, de verwerking en de handel gecontroleerd om te voorkomen dat het hout wordt vermengd met ander hout. Alleen wanneer het hele traject (beheer, transport, verwerking) aan de FSC normen voldoet, mag het FSC-logo op het hout en/of het eindproduct komen. FSC is het belangrijkste mondiale keurmerk voor duurzaam verkregen hout, en is een van de door Keurmerk goedgekeurde certificeringsystemen. Noordman Hout is gecertificeerd volgens de normen en principes van het FSC (NC-COC-031398).

Klik hier voor ons FSC certificaat.